Moj unutrašnji Kastro

piše: Igor Rakić

U SAD je izbio skandal. Otkriveno je da su škole već 10 godina žmurile nad nepravilnostima ili čak odobravale postupke nastavnika koji su brisali pogrešne odgovore na testovima ili ohrabrivali učenike da prepisuju. Razlog za to bile su visoke kazne sa kojima bi se škole srele ukoliko učenici nemaju minimalne rezultate.
Ako uzmemo da živimo u Eri Znanja, a da pri tome ovakav problem ima čak i država u kojoj se u tehnologiju, nauku i napredak skoro 100 godina izdvajaju ogromna sredstva do čega dolazimo? U Svetu koji treba da počiva na Znanju, sve manje učenika želi da uči i sve manje profesora veruje da to što radi ima neku vrednost za učenike.
Sada, evo na ovom primeru iz Atlante nastavnici i učenici sarađuju u prevari školskog sistema. To je odličan primer saradnje dveju odvajkada zaraćenih strana i možda pokazatelj o zajedničkoj buni protiv škole, ali koliko to doprinosi pripremi učenika za samostalan život, čime bi škola trebalo da se bavi? Da li su za odbojnost prema školi i sve lošije rezultate kriva deca ili profesori? Iako bi neko rekao, imajući u vidu da je njihov posao obrazovanje (pravljenje) ljudi sa znanjem, da su krivi profesori, mislim da bi bilo najbolje staviti tačku na ovom mestu i umesto o krivici razmisliti o posledicama ovakvog stanja i akcionim koracima koje možemo da preduzmemo.
Ne želim da nagovestim zagovaranje ideje o revoluciji u bilo kom poznatom obliku. Sistemi se veoma teško menjaju, a i svetu je sasvim dovoljan jedan Don Kihot. Mislim da jedina prava promena sadašnjeg stanja, dolazi iznutra i da je svako Fidel Kastro svoje revolucije. Takođe mislim, da odgovornost za promenu nije podeljena na ravne časti – 25% profesori, 25% na učenici, 25% na roditelji i 25% na školski sistem. Promena dolazi samo ako preuzmemo 100% odgovornosti. Tako nas neće biti briga da li ostali rade svoj posao. Ako rade odlično – lakše ćemo doći do cilja. Ako ne rade – samo treba da odradimo svojih 100% i postižemo ono što želimo.
Ja svoju odgovornost, između ostalog preuzimam tako što ću i dalje da pišem o ovoj temi jer verujem da svaka informacija koju bilo ko podeli sa nekim, pa čak i sa samim sobom, ima tendenciju da promeni čitav svet. U sledećem tekstu čitajte o Svetu Budućnosti i konačnoj podeli na Tupavce i Sposobnjakoviće.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: